11 octombrie! Sărbătoare mare la români! Sfântul pomenit astăzi veghează asupra credincioșilor! Rugăciunea lui te ajută la ceas de necaz și mereu în clipele grele! Face minuni!

Sfântul Apostol Filip este al treilea chemat dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Este celebrat la data de 11 octombrie, dar și pe 14 noiembrie.

Sfântul Apostol Filip a rămas în istoria religioasă drept unul dintre cei mai importanți propovăduitori creștini. Deși nu s-au păstrat prea multe informații despre viața și activitatea acestui martir în numele credinței. Se mai spune chiar că Sfântul Apostol Filip este unul dintre protectorii spirituali ai românilor, fiind misionar în Dobrogea. Se pare că l-ar fi însoțit pe Sfântul Andrei, în misiunea lui de a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.

A fost concetățean cu Sfinții Apostoli Andrei și Petru, în Betsaida Galileii. Apostolul Filip s-a remarcat prin înțelepciunea căpătată în urma lecturării cărților proorocilor. Puritatea lui trupească și sufletească au făcut ca Iisus să-i ceară să-L urmeze. A propovăduit credința și zicerile Evangheliei pe pământul Asiei de azi, împreună cu sora sa, Mariamni, și cu Apostolul Vartolomeu.

Și pământul a plâns pentru Sfântul Apostol Filip
Trecând prin cetăţile Lidiei şi Misiei, au fost supuși multor chinuri din partea necredincioșilor. Au fost bătuți, schingiuți, întemnițați și loviți cu pietre. Odată ajuns în Ierapoli, Sfântul Filip a fost târât pe pământ de către greci. Pe uliţele cetăţii, i s-au sfredelit gleznele, apoi a fost răstignit pe o cruce din lemn, cu capul în jos. În ciuda suferințelor, Apostolul nu a încetat nicio clipă să se roage. Astfel și-a dat sufletul în mâinile sfinte ale lui Dumnezeu.

În clipa în care a părăsit lumea celor vii, pământul s-a cutremurat cu înfricoşare şi a scos un geamăt prelung, despicându-se şi înghiţind necredincioşii. Ceilalţi rămaşi, speriaţi, au îngenunchiat în faţa Apostolului Vartolomeu şi a Sfintei Mariamni, care au fost spânzuraţi. Apoi, rămăşiţele lor pământeşti au fost înhumate. Ulterior, moaştele Sfântului Filip au fost duse la Roma, unde sălăşluiesc şi azi, în Biserica Sfinţilor Apostoli, alături de cele ale Sfântului Iacob cel Mic.

Rugăciunea la Sfântul Filip le este de folos tuturor credincioșilor. Și ajută în vremuri de restriște, la ceas de necaz și oricând ai nevoie. Rugăciunea la Sfântul Filip face minuni.

Rugăciunea la Sfântul Filip
Nor purtător de ploaie duhovnicească, cu adevărat te-ai arătat celor de pe pământ. Adăpând inimile celor de pe pământ, ca pe o ţarină în taină. Că înconjurând cu cuvântul, ai adăpat marginile. Și ca nişte ploi verşi miruri din sicriu. Pentru aceasta, suflând în inimile cele credincioase, mireasma Duhului ai adunat într-însele, Sfinte Apostole Filip. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Ca o lumină ai fost trimis în chip de săgeată, Apostole, cu luminoase raze luminând pe cei ce cu credinţă strigă: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Acum învrednicindu-te de Slava Cea Negrăită şi de Lumina Cea Neînserată, unde este veselia cea nespusă, unde este bucuria cea neîncetată, în biserica celor întâi-născuţi, unde sunt locaşurile drepţilor, roagă-te pentru toţi creştinii, Sinte Apostole Filip, Preaînţelepte.

Sfinte Filip, roagă-te pentru noi!
Izgonitor de demoni arătându-te şi luminător celor din întuneric văzându-te, ai arătat pe Soarele care a strălucit din Fecioară. Şi capiştile idoleşti sfărâmând, ai ridicat Biserici, fericite, spre Slava Dumnezeului nostru. Pentru aceasta pe tine te cinstim şi Dumnezeiască pomenirea ta strălucit o prăznuim şi cu un glas strigăm către tine, Sfinte Apostole Filip: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Cu toată dragostea te-ai Alăturat de Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, Apostole, ucenic Lui făcându-te şi Dumnezeiască slugă şi de Taine grăitor. Pentru aceasta de Dânsul fiind trimis la păgâni, ai propovăduit venirea Lui, strigând: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cu toţi cinstiţii Apostoli şi cu proorocii şi cu purtătorii de chinuri, Sfinte Filip, cu cuvioşii, cu ierarhii şi cu drepţii, cu Născătoarea de Dumnezeu roagă-te, să dăruiască dezlegare de greşeli şi curăţire de multe păcate, celor ce cu credinţă săvârşesc de lumină purtătoare şi Dumnezeiască pomenirea ta.