Sfântul Daniil Sihastrul îți ascultă rugăciunile! Ce e bine să rostești azi, de ziua lui, pentru sănătate, pace și liniște sufletească! Mare putere are!

În calendarul ortodox din 18 decembrie, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Daniil Sihastrul. Este cruce albastră în calendar.

Sfântul Daniil a trăit între anii 1400 și 1482 este cunoscut de credincioși sub denumirea de Daniil cel Nou sau Daniil Schimonahul, denumiri care nu mai permit confuzia Sfântului nostru cu proorocul prezent în vechiul Testament.

Sfântul Daniil Sihastrul s-a născut la începutul celui de-al XV-lea secol, într-un sat situat în apropierea orașului Rădăuți, unde primește numele de botez Dumitru. Pe când împlini 16 ani, Daniil este călugărit cu numele David la Mănăstirea „Sfantul Nicolae” din Rădăuți.

A ajuns apoi la Schitul Sfântului Lavrentie, la circa 6 kilometri de Putna, locul care marchează intrarea sfântului în monahism. S-a retras pe o stâncă, pe un mâl al pârâului Viteul, unde va creă un paracris, la care pridvorul, naosul și altarul se mai pot vedea și în zilele noastre. Mai mult, dedesubt se poate orbserva o încăpere, săpată în întregime în piatră, pe care sfântul o va consideră drept chilie.

Sfântul Daniil Sihastrul i-a prezis tronul lui Ștefan Cel Mare
Conform tradiției, se spune că Daniil i-a prezis Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare faptul că va urca pe tronul Moldovei. Daniila fost cel care l-a îndemnat îndeamnă pe Ștefan să nu se dea bătut în luptă să împotrivă turcilor. Ba mai mult, see spune că tot de la Daniil ar fi venit și îndemnul de a ctitori Mănăstirea Putna.

Daniil a fost considerat sfânt încă de pe când trăia, vindecând pe cei bolnavi, alungând demonii și alinând suferințele. Nu se cunoaște data morții sale, deși se spune că a fost înmormântat în partea de sud a pronaosului bisericii Mănăstirii Voroneț. A fost caninizat în anul 1992, când s-a stabilit că el să fie prăznuit în fiecare an pe 18 decembrie.

Rugăciunea la Sfântul Daniil Sihastrul
„Viață îngerească ai petrecut pe pământ, Sfinte Daniil. Chip și pildă te-ai făcut ucenicilor tai. Prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi. Sfinte Daniil, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugarilor. Cuvioase Părinte Daniil, în tot pământul a ieşit vestea minunilor tale. Pentru aceasta, în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale. Taberele diavolilor le-ai îndepărtat. Cetele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat.

Îndrăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. Împlinind voia lui Dumnezeu pe pământ şi încingându-te cu armele Duhului, Cuvioase, ai biruit toate ispitele diavolului, care neîncetat dau război sufletelor noastre. Având multă râvnă dumnezeiască, din tinereţe ai părăsit casa părintească şi ai îmbrăţişat viaţa călugărească, nevoindu-te în ascultare, curăţie şi sărăcie de bună voie, împodobindu-ţi sufletul cu fapte bune. Ucenic al Sfântului Leontie de la Rădăuţi fiind, nevoinţelor lui ai urmat, Cuvioase Părinte Daniil, înmulţindu-ţi ostenelile şi silindu-ţi firea, prin harul lui Dumnezeu, pentru a dobândi cele veşnice.

În suspinuri ziua şi noaptea ai petrecut, Cuvioase, gândind la ceasul cel înfricoşător al Judecăţii; cu postul şi cu privegherea trupul ţi l-ai vestejit şi, prin smerenia ta, ai surpat viclenia diavolului. Sfintele tale moaşte de la Voroneţ s-au făcut izvor nesecat de vindecări celor credincioşi şi ocrotire de multe primejdii, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

De Dumnezeu cinstitorule Sfinte Părinte Daniil, tu, precum zice proorocul, cu lacrimi ai udat pământul şi n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, arătând dorul inimii înflăcărate către Hristos, pe care L-ai iubit din copilărie. Drept aceea te-ai făcut pildă călugărilor şi ai săvârşit tot felul de fapte bune. Deci, mult lăudate părinte, cu rugăciunile tale, cere de la Dumnezeu să dea lumii pace, Bisericii unire şi nouă mare milă. Amin!”